Het Team

Schoolleiding 

Wij hebben op onze school een directeur. Daarnaast is er een Intern begeleider, taalcoördinator, een rekenspecialist en een gedragsspecialist. Zij voeren het beleid van het bestuur uit en zijn eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze school. Wij proberen als directie zo bereikbaar mogelijk te zijn voor u. 

Groepsleerkrachten 

De meeste leraren op onze school zijn groepsleerkrachten. Zij zijn juf of meester van een eigen groep leerlingen en hebben daar de dagelijkse zorg voor. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die uw kind aangaan. Vanuit SIMON zijn competenties vastgesteld waaraan een leerkracht op Nour moet voldoen. Nieuwe collega’s worden hierop gecoacht.  

Interne Begeleiding en Remedial Teaching 

Op onze school hebben wij een  interne begeleider. De eigen leerkrachten geven aan kinderen waarbij dit nodig is remedial teaching in de klas.

Administratie 

Op onze school hebben wij voor 3 dagen in de week de beschikking over een secretarieel medewerkster.  

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat u een vraag heeft of iets over uw kind met ons wilt bespreken. Dat is uiteraard altijd mogelijk. Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn elke dag tot minstens een uur na schooltijd aanwezig. Wij zouden het heel fijn vinden als u probeert ons zoveel mogelijk op school te bereiken. 

Directie

Aan het begin en het einde van de schooltijden is er meestal iemand aanwezig in de directiekamer. U kunt ons altijd aanspreken en indien nodig maken wij een afspraak.   

Vervanging 

Uiteraard kan het gebeuren dat er een leerkracht ziek wordt. In het hele onderwijs is vervanging een flink probleem. Wij zullen altijd eerst proberen een afwezige leerkracht te vervangen. Lukt het ons niet een adequate oplossing te vinden, dan kan het voorkomen dat de kinderen een dag thuis zullen zijn. Dit gebeurt dan niet zomaar; ouders worden daarvan altijd via een brief, minimaal een dag van tevoren, op de hoogte gesteld. 

Scholing van leerkrachten 

Het onderwijs is constant in beweging en verandert snel. Om hier goed op te kunnen inspelen volgen wij regelmatig opleidingen en cursussen. Ook hebben wij als team samen een aantal studiedagen waarop wij gezamenlijk geschoold worden. Zo houden wij ons onderwijs continu in beweging en spelen wij in op de veranderingen. De data van de studiedagen worden opgenomen in de jaarkalender.

Groepsindeling

Groepen

Groep 1/2A: juf Yvonne
Groep 1/2B: juf Sjan
Groep 3: juf Michelle (ma, di, woe, vrij) en juf Judith (do)
Groep 4: juf Lucia
Groep 4/5: juf Nejla
Groep 6: juf Nazik (ma, di, woe, vrij) en Juf Yasemin (do)
Groep 7: meester Mike
Groep 8: juf Yasemin (ma en di) juf Sema (woe, do, vrij)
Juf Hatice (woe, do, vrij) Ter vervanging van zwangerschapsverlof van juf Sema.

Schakelklas: juf Judith

Functies medewerkers met specifieke taken

Schoolleider: Samira Budak
Interne begeleider: Michelle van Doorn (do) en Nazik Goksel (do)
Administratief medewerker: Anthonine Brouwers (ma, di, do)
Godsdienst/Koranlessen: Mustapha Ghay
Onderwijsassistent VVE: Sakine Yildiz
Onderwijsassistent: Nezihat Kosen en Fatima El Barnischi
Gedragsspecialist: Juf Nazik
Rekenspecialist: juf Sema
Taalcoördinator: juf Lucia
GMR-lid team: meester Mike

Coördinator leerling vervoer

Anthonine Brouwers.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl