Aanmelden

Schoolkeuze

De juiste school kiezen is niet eenvoudig. Zeker als het uw eerste kind betreft is het een hele stap! Door onze schoolgids te lezen leert u onze school al een beetje kennen. We hopen u hiermee een duidelijk beeld te geven van onze school. Ook kunt u onze PR-film op onze website bekijken of onze instagram of facebookpagina bezoeken. Maar u kunt ons veel beter leren kennen als u onze school bezoekt. U kunt daarvoor een afspraak maken met de de school. In een gesprek ontvangt u dan meer informatie, worden uw vragen beantwoord en krijgt u een rondleiding door de school.

Aanmelding

Tijdns de rondleiding vullen we samen met u het aanmeldformulier in. (Dit is nog geen definitive inschrijving). Na een rondlleiding nemen wij contact op met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastouder waar uw kind op dat moment heen gaat. Ala dit allemaal gedaan is wordt contact met u opgenomen voor een inschrijving. 
Bij een zij-instromer nodigen we het kind eerst uit om een dag proef te draaien en nemen we ook contact op met het vorige school. Als er geen bijzonderheden zijn en het kind past bij ons op school dan volgt een definitieve inschrijving.

Kennismaken

Als uw kind vier is geworden, wordt het toegelaten tot groep 1. Daarvoor mag hij/zij al een aantal keren komen kijken om kennis te maken. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een wenmoment. In juni kunnen kleuters niet komen om te wennen omdat de zomervakatie dan al vlakbij is. Dat vinden wij geen geschikt moment om uw kind te laten wennen en alle nieuwe indrukken te ondergaan. Indien uw kind vóór 1 oktober 4 jaar wordt, volgt het in principe twee schooljaren kleuteronderwijs.