Ouderraad

Onze school heeft een een ouderraad (OR). De ouderraad heeft een coördinerende rol bij allerlei activiteiten binnen de school, zoals medewerking bij gebed, feesten, pleinwacht en nog vele zaken meer. De OR komt een keer per maand bij elkaar voor overleg. Wanneer u tijdens een ouderraad bijeenkomst aanwezig wilt zijn kunt u hiervoor contact opnemen met de school.

Leden OR

Voorzitter: Mounia Bouhraua
Secretaris: Sara Lazaar
Penningmeester: Arzu Ozkara en Lonneke Loosdrecht

Oudergeleding: Nimo Warsame,Patricia Van Den Bogaard, Fatma Erassan, Farida Benchillal,
Personeelsgeleding: Mike van Es en Anthonine Brouwers

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl