Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Klik hier voor het schoolveiligheidsplein.
Klik hier voor het anti-pestprotocol.
Klik hier voor veiligheid en calamiteiten plan
Klik hier voor meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Passend Onderwijs/Samenwerkingsverband

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs. Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze digitale schoolgids 2022-2023.
Onze school is aangesloten bij:

Samenwerkingsverband de Meierij PO
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6112206
www.de meierij-po.nl