MR

Wij willen graag samenwerken aan goed onderwijs en opvoeden. Dat wordt mede mogelijk gemaakt doordat er binnen elke school een Medezeggenschapsraad (MR) bestaat. Deze bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers. De MR houdt zich o.a. bezig met het bespreken van de algemene gang van zaken binnen de school en is betrokken bij de sollicitatieprocedure aanname nieuwe personeel. Uit elke MR heeft tevens één ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Leden MR

Oudergeleding: Karima Settoute, Amina Mushin, Mustapha Ghay [voorzitter]
Mahmoud El Machour.
Personeelsgeleding: Juf Lucia en juf ÜmmüGülsüm, en vacature..

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl