MR

Wij willen graag samenwerken aan goed onderwijs en opvoeden. Dat wordt mede mogelijk gemaakt doordat er binnen elke school een Medezeggenschapsraad (MR) bestaat. Deze bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers. De MR houdt zich o.a. bezig met het bespreken van de algemene gang van zaken binnen de school en is betrokken bij de sollicitatieprocedure aanname nieuwe personeel. Uit elke MR heeft tevens één ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Leden MR

Voorzitter:
Secretaris:

Oudergeleding: Youssef Noudri en Faisal Settoute
Personeelsgeleding: Nejla Altun, Gulay Say en Yasemin Albayrak

 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT