Vacature in de MR (medezeggenschapsraad)

Beste Ouders/ verzorgers

Ter kennisname een korte toelichting over de MR op basisschool Nour.
De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende rol en in sommige gevallen een beslissende rol in beleidszaken.

Op basisschool Nour bestaat de MR uit 6 leden, waarvan er 3 van de oudergeleding en 3 van de personeelsgeleding zijn.
Die verdeling is bij de MR van belang zodat er evenveel inspraak is door zowel ouders als personeelsleden.
De leden van MR op basisschool Nour zijn: oudergeleding: Mahmoud El Machhour, Amina Maadam, openstaande vacature. personeelsgeleding: Mike van Es, Nejla Altun en Karima Settoute.
De MR komt elke 6 weken bij elkaar om te vergaderen. In de schoolkalender staan de data waarop de vergaderingen plaatsvinden.

Vragen kunnen per brief in een gesloten envelop met MR erop in de ideeënbus gestopt worden of gemaild worden naar
mr.nour@simonscholen.nl.
De ideeënbus hangt in het halletje bij de ingang van de school.

Vacature mr oudergeleding:

De MR van basisschool Nour is op zoek naar een ouder die zich wil inzetten voor de school als MR lid. Men moet wel bereid zijn om pro actief mee te doen in de MR groep en meedenken over allerlei onderwerpen die de school aangaan. Verder moet men rekening houden dat we op woensdag te 15.00 uur ongeveer 2 uurtjes vergaderen. Dit is 6 a 7 keer per jaar. Eventuele cursus volgen over de MR kan geregeld worden. Ouders die interesse hebben kunnen dat bij Anthonine Brouwers (a.brouwers@simonscholen.nl) of Karima Settoute (k.settoute@simonscholen.nl) melden. 

Met vriendelijke groet,

De leden van de MR

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl