Kim olduğunu öğren
"Worden wie je bent"
كن من تكون

SIMON İslami temel eğitim okullarɪ hakkɪnda kɪsa bilgilendirme

SIMON ilk öğretim ve eğitim okulu, genel tüm ilk öğretim okulları gibi Hollanda Milli Eğitimine bağlı olan 8 yıllık bir ilk öğretim okuludur. Farkı, yöneticilerin müslüman oluşu ve yönetmenliğinin islami kurullara uyğun oluşudur. Kısacası;

İslami ilk öğretim okulu, eğitim kalitesiyle islami kimliğin / sahsiyetin birleştiği ve güçlendirildiği bir ilk öğretim ve eğitim okuludur. Çocuğunuzun sadece eğitim kalitesini deyil, inanc, şahsiyet ve ahlak sorumluluğunuda üstlenen bir ilk öğretim okuludur.

Ahlaki eğitimi toplumun en önemli görevlerinden olarak kabul etmektedir. Okulun bu konuda önemli bir rolü olduğu gayet açıktır. Okulun görevi çocuğa bilgi verme ve eğitiminin yanı sıra ahlaki değerleride kazandırmaktır. Bu bağlamda, okuldaki ahlaki değerler ile evdeki ahlaki değerler arasında uyuşma çocuğun kişiliğine pozitif olarak yansır, öz güven kazandırır. Ayrıca okullar çocukların ileride Hollanda toplumundaki katılımlarında önemli bir rol oynamaktadır.

Dini çerçeveden bakıldığında en önemli hususlar Allah’a kulluk etme, kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyumlu bir şekilde geçinmesi konusudur. Bu, çocuğun kendine ve başkalarına saygı ve sevgiyle yaklaşımını ve aynı zamanda toplumun bir parçası olduğu düşüncesini beraberinde getirir. Zira çocuk dünyada iyi olan şeylere dair bir eğilim içindedir; henüz şekil almamış bir mücevher gibi. Hem velilerin hem de okulun çocuğun gelişiminde önemli görevleri vardır. SIMON ilk öğretim ve eğitim okulullarɪ bu görüşleri esas alarak çalışır..

Bu okullar müslüman veliler ve çoçukları için açılmış birer fırsat ve niğmettir ve o bağlamda sahip çıkılmalıdır.
“Çocuklarınız ve mallarınız Allah indinde sizin imtihanınızdır”

 

Okullar hakkɪnda bilgi edinmek için:
SIMON vakfɪyla irtibat kurabilirsiniz
Telefon: 033 4337336
www.simonscholen.nl

 

Yönetim kurulu başkanı:
İsmail Taşpınar
i.taspinar@simonscholen.nl

 

Schooltijden

Maandag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Dinsdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Woensdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Donderdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Vrijdag: 8:30 - 12.15

Wij hanteren een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school.

 

Basisschool Nour is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.