كن من تكون
Kim olduğunu öğren
"Worden wie je bent"

Ouders

Ouders en school trekken gezamelijk op om de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Betrokkenheid van de ouders bij het leven op school hoeft niet te blijven bij het bezoeken van avonden of rapportgesprekken. Onze ouders zijn ook actief betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten en vieringen, zoals Ramadanfeest en het Offerfeest. Daarnaast vinden er een aantal keren per jaar thee-ochtende plaats waarbij alle ouders elkaar kunnen treffen. Meepraten en meedenken in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn goede manieren om de school van een andere kant te leren kennen.

Ouders/verzorgers zijn belangrijk binnen onze school. Zij vertrouwen immers hun kind(eren) toe aan de school.

Wij willen graag samenwerken aan goed onderwijs en opvoeden. Dat wordt mede mogelijk gemaakt doordat er binnen elke school een Medezeggenschapsraad (MR) bestaat. Deze bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers. De MR houdt zich o.a. bezig met het bespreken van de algemene gang van zaken binnen de school en is betrokken bij de sollicitatieprocedure aanname nieuwe personeel. Uit elke MR heeft tevens één ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
In de jaarkalender vind u de namen van de MR geleding van Nour

Ook heeft onze school een ouderraad (OR). De ouderraad heeft een coördinerende rol bij allerlei activiteiten binnen de school, zoals medewerking bij gebed, feesten, pleinwacht en nog vele zaken meer. De OR komt een keer per maand bij elkaar voor overleg. Wanneer u tijdens een ouderraad bijeenkomst aanwezig wilt zijn kunt u hiervoor contact opnemen met de school.


Informatie voor ouders/verzorgers

Elk jaar geeft onze school een jaarkalender uit. In de jaarkalender vindt u allerlei relevante en praktische informatie over onder andere vakanties, personeel, resultaten CITO, schooltijden. Daarnaast verschijnt er iedere 4 jaar een schoolgids. De schoolgids is een uitgave voor ouders waarin informatie staat over waar de school de komende 4 schooljaren aan werkt. Bijlage scholengids en jaarkalender zie onder aan de pagina.

Natuurlijk informeren wij u over de schoolvorderingen van uw kind(eren) via een rapport en de rapportbespreking met de leerkracht. Ook brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit. De Nieuwskriebels.

Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of de directeur van de school te hebben. We vinden de communicatie tussen de ouders/verzorgers en de school onmisbaar.

Net als op alle Simonscholen wordt ook op Nour veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Het hele team doet hiervoor haar uiterste best. Vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. U kunt dan het beste direct met de betreffende persoon en leidinggevende bespreken. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht of de directie na schooltijd. Vindt u dit niet voldoende, dan is het mogelijk een klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon Juf Nazik Goksel. Onze school zit via de GGD aangesloten bij EVP (Externe vertouwenspersoen). U kunt met een EVP via het telefoonnummer                  
088-3686759 contact opnemen.

 

Praktische informatie
Voor praktische informatie verwijzen wij u naar de volgende links:
- jaarkalender: Kalender Nour.pdf 
- schoolgids: Schoolgids Nour 2015-2019.pdf

 

 

Schooltijden

Maandag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Dinsdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Woensdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Donderdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Vrijdag: 8:30 - 12.15

Wij hanteren een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school.

 

Basisschool Nour is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.